Фалит на ЗК Олимпик - прекратяват се полици от 23:59 часа на 17-8-2018

Във връзка с фалита на ЗК Олимпик ви информирам, че прекратяването  на всички застрахователни договори по общо застраховане ще се извърши автоматично  на 17 август 2018г в 23:59ч, без да са необходими допълнителни действия от страна на застрахованите лица.

 

Може да пристъпите директно към сключване на нова полица от 18-7-2018 в предпочитана компания. Не се изисква подаване на заявление за прекратяване.

 

Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете за предявяване.

 

За повече информация:

Новини КФН

Съобщение Гаранционен фонд

Съобщение Олимпик

За нас

BROKERSBG
Централен офис

6100 Казанлък
ул. Христо Ботев 62

Контакти

E-mail адрес:
order@brokersbg.bg

0431 55070

Работно време: 24/7

Контакти

0431 55070

Изпратете ни email!

Детайли:

Съобщение:

Затвори

Затвори

Запитване за каско

Детайли:


Прикачи талон или стара полица:

×

  Затвори

  Затвори

  Запитване за имущество

  Детайли:


  Затвори

  Затвори

  Поръчка на застраховка за имущество

  Данни на застрахования:

  Адрес на имуществото за застраховане:

  Затвори

  Затвори