Облекчена процедура при ПТП

Двустранният констативен протокол при ПТП вече няма да се регистрира в КАТ.

При настъпване на леко ПТП,т.е. без пострадали хора до сега процедурата беше следната:

Двамата водачи попълват двустранен контативен протокол, след което за да бъде  валиден този документ се изискваше входящ номер от КАТ 

Вече тази процедура ще е същата, но с ОБЛЕКЧЕНИЕ - без изискване да се входира в КАТ.

По-съществените промени, които се въвеждат с новите текстове са следните:
Двустранен констативен протокол може да се подпише между участниците във всяко ПТП, в което не са пострадали хора. Досега действаше правилото, че не се подписват двустранни протоколи, когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход. Отпада изискването пътнотранспортното произшествие или двустранните протоколи  да се регистрират в МВР. Формата и съдържанието на протоколите се запазват. Двустранен протокол обаче не се съставя, ако някой от участниците в ПТП-то има съмнение, че друг участник в произшествието е под въздействието на алкохол или наркотични вещества или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство. В такъв случай, както и ако няма съгласие между участниците в произшествието за подписване на двустранен протокол, задължително трябва да се извика МВР.
Припомняме, че не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция" и не се съставят документи, когато повредите на моторното превозно средство са  възникнали в резултат на природни бедствия, на пожар на самото МПС, при повреди в паркирано състояние и когато не са причинени от друго превозно средство. Ако обаче повредите са причинени в резултат на пътно-транспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход,  произшествието трябва да бъде посетено на място от органите на МВР.
С наредбата се урежда и електронен обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд, съответно и застрахователите, за пътнотранспортните произшествия, посетени на място от МВР и за тези с двустранни протоколи, за които е предявена претенция пред застраховател. Ежедневно ще се обменят и цифрови снимки от произшествията, които са посетени на място от органите на МВР.

За нас

BROKERSBG
Централен офис

6100 Казанлък
ул. Христо Ботев 62

Контакти

E-mail адрес:
order@brokersbg.bg

0431 55070

Работно време: 24/7

Контакти

0431 55070

Изпратете ни email!

Детайли:

Съобщение:

Затвори

Затвори

Запитване за каско

Детайли:


Прикачи талон или стара полица:

×

  Затвори

  Затвори

  Запитване за имущество

  Детайли:


  Затвори

  Затвори

  Поръчка на застраховка за имущество

  Данни на застрахования:

  Адрес на имуществото за застраховане:

  Затвори

  Затвори